top of page
  • Loni Bjerkholt-Pedersen

Velg historie med omhu!Historier er en del av vårt DNA. Forskere mener at historiefortelling har vært essensielt for at Homo Sapiens overlevde da andre menneskearter forsvant.


Vi husker historier 22 ganger bedre enn vi husker fakta. Historier er personlige og meningsfulle, og berører oss på en annen måte enn fakta og statistikk. HVIS du velger en relevant historie med en god struktur.


Storytelling er i vinden. Det har de fleste fått med seg. Men i min tid som coach og kommunikasjonstrener, har jeg sett mange feilslåtte forsøk på å bruke historiefortelling som virkemiddel. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg har sett mange forspille sjansen til å fortelle en virkelig god historie, som gjør inntrykk og skaper læring hos publikum.


Jeg vil derfor komme med noen råd til hvordan du kan treffe enda bedre med din historie, i ditt foredrag.


En god historie:

  1. Er relevant for temaet du snakker om. Ikke bruk en svadahistorie om hva som helst.

  2. Holder seg til en tydelig struktur, med et anslag, klimaks og resolusjon. (Søk opp den aristoteliske spenningskurven i Google og test ut i praksis!)

  3. Har en rød tråd. Ikke ha for mange avstikkere i historien, det er forvirrende.

  4. Har et tydelig budskap, poeng og moral.

  5. Er kort og konsis nok, men også malerisk nok til å komme inn i "universet" du forsøker å skape. 2- 3 minutter er fint, ikke mer enn 5. Husk at du kan bruke anekdoter og eksempler underveis, og bruk gjerne en historie som åpning i foredraget!


Jeg vil absolutt råde deg til å lage en "bank" med historier du kan bruke i foredragene dine, på samme måte som journalister samler opp gode overskrifter, artikler og ingresser.

Tenk hvordan du kan knytte dine egne erfaringer opp mot noe faglig.

Skal du snakke om betydningen av god ledelse, hvorfor ikke snakke om en god eller dårlig leder du har hatt, og si litt om hvordan det påvirket deg? Skal du si noe om betydningen av å se hverandre, være en god kollega, skape en god kultur, kan du tenke tilbake på ditt eget arbeidsliv, og se om du kan finne noen egne følelsesmessige erfaringer du kan knytte opp til temaet?


Mange trenger hjelp til å jobbe med historiefortelling. Spør en kollega, eller ta gjerne kontakt med meg. Jeg tilbyr coaching innen dette: lonibjerkholt@gmail.com

Comentários


bottom of page