Loni Bjerkholt-Pedersen, 2019

Kurslærer og foredragsholder

Jeg er en aktiv kurslærer og foredragsholder innen diverse temaer, særlig i kommunikasjon og presentasjonsteknikk.

Jeg er opptatt av praktisk læring, og legger opp til stor grad av deltakerinvolvering.

 

For mer info om mine foredrag og kurs, se Talerlisten.no, eller meld deg på høstens formidlingskurs i Skien her:

 

Larvik, 31.08.18