Loni Bjerkholt-Pedersen, 2019

Kurslærer og foredragsholder

Jeg er en aktiv kurslærer og foredragsholder innen diverse temaer, særlig i kommunikasjon og presentasjonsteknikk.

Jeg er opptatt av praktisk læring, og legger opp til stor grad av deltakerinvolvering.

 

For tiden driver jeg blant annet kurs i presentasjonsteknikk for selvstendig næringsdrivende i Sandefjord. Mer info om dette finner du her: 

https://www.facebook.com/grunderiet/photos/pcb.2585190294929236/2585176238263975/?type=3&theater

 

For mer informasjon om andre foredrag og kurs jeg holder, se talerlisten.no eller ergoego.no.

 

 

Larvik, 31.08.18