top of page
  • Loni Bjerkholt-Pedersen

Idrett og foredrag har mye til felles!Gode foredragsholdere og gode idrettsutøvere har mange likhetstrekk:


1) De øver og trener systematisk.

2) De evaluerer og justerer kontinuerlig.

3) De jobber bevisst med mentale teknikker for å prestere bedre.


Jeg har aldri vært toppidrettsutøver selv, men jeg har jobbet på flere ulike nivåer i norsk idrett, blant annet med unge toppidrettsutøvere.
Den såkalte «idrettsskallen» med fokus på målsetning og mental trening, er absolutt en fordel å ha med seg inn i foredragsholderverdenen, og jeg tror at min utdanning og arbeidserfaring fra idretten er et konkurransefortrinn som foredragsholder.


Teknikker og kunnskap rundt idrettspsykologi gjør ikke bare at jeg presterer bedre. Det gjør meg bedre på å hjelpe andre til å prestere bedre på scenen, og, kanskje enda viktigere enn dette: å hjelpe folk å ha det bedre, når de holder foredrag.
Visualisering er én av teknikkene som er særlig god for å jobbe med nervøsiteten, og en teknikk jeg anbefaler alle å jobbe bevisst med, før de skal holde foredrag.

Det handler om å se for seg det du skal gjøre, før du gjør det. (Grovt forenklet)


Eller for å si det på en annen måte; det handler om å forberede seg best mulig, å sette seg inn i situasjonen du skal inn i, før du gjør det. Det hjelper deg å lage strategier i forkant, hvis noe uforutsett skulle skje underveis i foredraget.

Visualisering er én av de fire mentale basisteknikkene toppidrettsutøvere jobber systematisk med, for å styrke de mentale ferdighetene sine. (Se bildet til venstre, fra trening.no)


Olympiatoppens hjemmeside: Idrettspsykologi (olympiatoppen.no), kan du leser mer inngående om dette.


Det står også enkelt, godt og konkret fortalt i teksten her, skrevet av en personlig trener: Visualisering (evofitness.no)Comentarios


bottom of page