top of page
  • Loni Bjerkholt-Pedersen

Vær både sjef og kompis!

Oppdatert: 23. apr. 2023I denne teksten vil jeg ta for meg betydningen av å utstråle varme og kompetanse som foredragsholder og leder. Hvis ikke du mestrer å fremstå som både sjef og kompis for publikummet ditt, er sjansen for at de husker mindre og lærer mindre, vesentlig større.


Hva vil det si å oppfattes som "varm", og hvorfor er det viktig?


Varme kan beskrives som en blanding av: utstråling, autoritet, tilstedeværelse, energi, selvtillit, ydmykhet, humor og karisma. Med andre ord, det er ikke så lett å forklare. Men gudene vet at det merkes hvis den ikke er tilstede!


Når jeg holder foredrag og kurs i presentasjonsteknikk, snakker jeg en del om en modell som kalles varme og kompetansematrisen. Dette er en fornorsket variant spisset inn mot ledelse og kommunikasjon, med fokus på individuelle forhold.


Den originale modellen som danner grunnlaget for matrisen, heter Stereotype Content Model, og kommer fra sosialpsykologien. Den viser hvordan grupper av mennesker framstår som enten varm og kompetent, kald og kompetent, varm og inkompetent eller kald og inkompetent. Stereotype Content: Warmth and Competence Endure - Susan T. Fiske, 2018 (sagepub.com)


I mine kurs og foredrag jobber vi med hvordan du kan fremstå varm og kompetent. Da har du mest gjennomslagskraft. Et viktig poeng er nettopp: å jobbe med. For dette er i høyeste grad ferdigheter som kan trenes opp!


Kort oppsummert:


Vi bestemmer oss raskt for om vi liker noen, eller ikke. På scenen får du ikke sjansen til å gjøre mer enn ett førsteinntrykk, så det gjelder å være bevisst dine to "knapper" (kompis og sjef) og tenke at du skal trykke like mye på disse i løpet av foredraget ditt.


Er du for mye over i "kompismodus" kan du fort fremstå varm og inkompetent.

Er "sjefsknappen" mest i bruk hele tiden, kan du fort fremstå som kald.

Ingen av delene er gunstig hvis du vil at folk skal sitte igjen med noe fra foredraget ditt!


Tips for å fremstå varm OG kompetent:

  1. Bruk humor og selvironi i passe doser.

  2. Bruk ikke mye tid på å snakke om deg selv og merittlisten din.

  3. Tenk på hvordan du bruker stemme, kroppsspråk, mimikk, samt hvordan du plasserer deg i rommet.

  4. Involver deltakerne på en hensiktmessig måte. ( Ja, selv når du "bare" skal snakke i 20 minutter. )

  5. Dropp selvhøytideligheten, og unngå å fremstille deg selv som ufeilbarlig.

Comments


bottom of page