top of page
  • Loni Bjerkholt-Pedersen

Mary Archer: "Peppermø", velgjører og utfordrer


Fotografi av Mary Archer, i København 1898.

Fra boken Viljens styrke. Natalie Zahle:

En biografi om dannelse, køn og magtfuldkommenhed,

av Birgitte Possing.


Som frilansjournalist får du tid og rom til å dykke ned i sunne «kaninhull», og grave fram historier du ikke klarer å legge fra deg.


Det er ubeskrivelig spennende å sette sammen fragmenter til en hel fortelling. 

Altoppslukende og givende å forsøke å nøste opp i et helt liv.


Ikke minst når det gjelder fortellinger som bare har vært et apropos i margen opp igjennom historien, nemlig om kvinner, særlig skeive og «peppermøer»Jeg jobber for tiden med Mary Archers biografi. Mary var båtbygger Colins storesøster, og er etter mitt skjønn blitt grovt oversett i mange år. Hun gjorde mye for mange ulike mennesker i Larvik, og blir i boka Larviks historie, 2.bind, 1814-1885 beskrevet på følgende måte:

"Frøken Mary Archer, var alltid virksom for å hjelpe syke og ulykkelige mennesker."


Her er tre av de mange spennende aktivitetene Mary drev med i sin levetid fra 1826-1908:


  • Mary etablerte ett av Norges første barnesykehus, hvor barn med Skrofulose, i alderen 1-15 år, fikk gratis kost og losji, legehjelp og oppdragelse.

  • Hun seilte regatta mange år før kvinner fikk stemmerett.

  • Hun drev "Larvik kvindelige Understøttelsesselskab", en forening som hjalp vanskeligstilte kvinner.


Mary var selv innvandrer fra Skottland, og kom fra en stor familie med mange munner å mette. Familien ble etterhvert en del av Larviks elite, men for Mary var det aldri noe alternativ å sitte inne og brodere vekk livet og engasjementet, da hennes egen velstand økte.

Hun blir beskrevet slik av den danske forfatteren Birgitte Possing: “Hun var kendt for at være en lederskikkelse inden for alt, hvad hun rørte ved.” (Viljens styrke. Natalie Zahle: En biografi om dannelse, køn og magtfuldkommenhed)


Mary ble født i gata ved siden av mitt barndomshjem på Langestrand i Larvik, hvor jeg vokste opp nøyaktig 160 år etter henne. Hvis dagens barn og unge kan vokse opp og kjenne til Mary Archer, har jeg oppnådd det jeg ønsker.


Les gjerne artikkelen min i Skeivt Arkiv så lenge, om Mary og Natalies vennskap: https://skeivtarkiv.no/skeivopedia/mary-archer-og-natalie-zahleComments


bottom of page